Produkte

Kategoria:  Podkłady pod tynki
Podkładowa masa tynkarska HERQLES Her-Plast jest gotową masą do gruntowania i wzmacniania oraz zwiększania przyczepności podłoży . HERQLES Her-Plast wykonany jest z mieszaniny wodnej dyspersji tworzyw sztucznych z wypełniaczami mineralnymi , jest produktem ekologicznym , nie zawiera plastyfikatorów .

Kategoria:  Podkłady pod tynki
HERQLES TYNKOGRUNT jest skoncentrowanym środkiem gruntującym pod tynki gipsowe , gipsowo-wapienne . Wyprodukowany na bazie wodnych dyspersji . Produkt wodny , ekologiczny , odporny na podwyższoną zasadowość gruntowanych podłoży . Wyrównuje chłonność , nie zmniejsza paro-przepuszczalności , zapobiega odparzeniom tynków .
Produkt zgodny z Polską Normą  PN-C-81906:2003

Kategoria:  Podkłady pod tynki
HERQLES Be Kontakt jest środkiem przeznaczonym do gruntowania podłoży mineralnych ścisłych , niechłonnych takich jak np. elementy betonowe i żelbetowe prefabrykowane , elementy żelbetowe i betonowe gładko odeskowane wykonane bezpośrednio na budowie , które ze względu na szczelność i małą chłonność nie mogą być bezpośrednio tynkowane . BeTon Kontakt wykonany jest z mieszaniny wodnej dyspersji tworzyw sztucznych z wypełniaczami mineralnymi , jest produktem ekologicznym , nie zawiera plastyfikatorów .