Produkte

Folia w płynie

Kategoria: Hydroizolacje

HERQLES PŁYNNA FOLIA służy do bezspoinowego uszczelniania nasiąkliwych i porowatych podłoży mineralnych. Wyprodukowana w nowatorskiej, próżniowej technologii vacum.

HERQLES PŁYNNA FOLIA jest gotową do użycia masą, na bazie dyspersji, skomponowanej z odpowiednio dobranych polimerów i wypełniaczy mineralnych.

HERQLES PŁYNNA FOLIA służy do bezspoinowego uszczelniania nasiąkliwych i porowatych podłoży mineralnych, betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych - w tym również grzejnych, murów, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych i drewnopochodnych. Wyprodukowanie HERQLES PŁYNNA FOLIA w nowatorskiej ,próżniowej technologii vacum , zapobiega “napowietrzeniu” wyrobu w trakcie procesu produkcyjnego , co daje w fazie końcowej powłokę składającą się w 100% z czystego materiału izolującego .Płynne folie produkowane w sposób tradycyjny posiadają dużo większą nasiąkliwość , ze względu na “uwięzione”mikroskopijne pęcherzyki powietrza , które po wyschnięciu powłoki zostają zamknięte w jej wnętrzu , powodując znaczne zmniejszenie parametrów izolacyjnych.

HERQLES PŁYNNA FOLIA stosuje się w miejscach o podwyższonej wilgotności takich jak łazienki, natryski, toalety, kuchnie, pralnie itd.   Może być również stosowana do zabezpieczania przed wilgocią fundamentów, piwnic, balkonów i tarasów. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością, sprawdza się zarówno na zewnątrz jak i w pomieszczeniach. Produkt stosować w postaci handlowej, nie dopuszcza się mieszania go z innymi materiałami, rozcieńczania względnie zagęszczania. Przed użyciem zawartość opakowania dokładnie wymieszać.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

podłoże powinno być nośne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych i słabo przylegających fragmentów, pozostałości starych farb, olejów i innych substancji mogących osłabić przyczepność folii HERQLES. Występujące na ścianach rysy i ubytki należy mechanicznie poszerzyć i wypełnić zaprawą wyrównującą. Nierówności rzędu 5 - 15 mm występujące na całej  powierzchni ściany należy wyrównać przy pomocy zaprawy tynkarskiej. Do wyrównywania powierzchni podłóg można zastosować klej do płytek ceramicznych. Podłoża szczególnie chłonne zaleca się zagruntować środkiem głęboko penetrującym HERQLES Tiefgrund LF. W celu polepszenia przyczepności folii do podłoży bardzo gładkich i o małej nasiąkliwości, należy pokryć je masą podkładową HERQLES Be Kontakt. PŁYNNĄ FOLIĘ można stosować na powierzchnie całkowicie wyschnięte. Można to sprawdzić za pomocą folii z tworzywa sztucznego , rozkładając ją na powierzchni około 1m2. Jeżeli po około kilkunastu minutach na wewnętrznej powierzchni folii pojawi się skroplona para wodna, to takie podłoże nie nadaje się jeszcze do ułożenia. Świeżo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki, mogą być uszczelniane po ich całkowitym wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po upływie 21 dni od czasu ich wykonania.

SPOSÓB UŻYCIA

PŁYNNĄ FOLIĘ nanosimy gładką pacą stalową na podłoże w narożnikach pomieszczenia, na krawędziach połączeń ścian z podłogą i z sąsiednimi ścianami, oraz wzdłuż dylatacji podkładu. Następnie wtapiamy w świeżo rozprowadzoną warstwę masy, perforowane pasy boczne narożników i taśm uszczelniających. Podobnie postępujemy w przypadku izolacji podejść rur instalacji wod-kan. i kratek ściekowych. Do izolacji tego typu miejsc wykorzystujemy pierścienie ścienne i przypodłogowe. Po wykonaniu zabezpieczenia wszystkich wyżej opisanych  miejsc, pokrywamy PŁYNNĄ FOLIĄ powierzchnię taśm i akcesoriów jak również wszystkie przewidziane do izolacji powierzchnie. Masę uszczelniającą nakładamy w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę zawsze nanosi się pędzlem lub wałkiem malarskim, drugą przy pomocy pacy stalowej, pędzla lub wałka malarskiego. Nanoszenie drugiej warstwy można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy (po około 3 godzinach , w zależności od temperatury i wilgotności powietrza ). Grubość warstwy folii powinna wynosić od 1 mm do 5 mm. Wszystkie prace należy wykonywać przy temperaturze podłoża od +5°C do +30°C.  Nowo położoną powłokę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i opadami atmosferycznymi. Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed oddziaływaniem wody pod ciśnieniem. Po upływie 24 godzin powłoka jest już utwardzona i można przystąpić do układania płytek ceramicznych , tynku lub innej okładziny. Powstałą po związaniu powłokę należy chronić przed uszkodzeniami.

Czyszczenie narzędzi

bezpośrednio po zakończeniu pracy umyć w czystej wodzie. Zaschnięte resztki masy usunąć mechanicznie lub środkiem do usuwania farb dyspersyjnych. Uwagi : nie należy resztek środka wylewać do kanalizacji. Unikać kontaktu ze skórą oraz chronić w czasie pracy oczy. W przypadku kontaktu środka z oczami przemyć w obfitej ilości wody pitnej i w razie konieczności skonsultować się z lekarzem. Zaleca się stosowanie okularów , rękawic oraz odzieży ochronnej. Chronić przed dziećmi. Resztek nie wylewać do kanalizacji. Niniejsze informację stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Zużycie

ok. 250  350g /m kw w zależności od podłoża.

Przechowywanie

w temperaturze od +5 do +25 st C w miejscach nienasłonecznionych , suchych z dala od źródeł ciepła.

Okres ważności

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu .

Opakowania

  • 1,4 kg, 9 sztuk w kartonie, 432 sztuki na palecie
  • 3 kg, 145 sztuk na palecie
  • 6 kg, 88 sztuk na palecie
  • 12 kg, 45 sztuk na palecie