Produkte

Farba akrylowa FIONA

Kategoria: Farby

Wysokiej jakości farba akrylowa do wymalowań wewnętrznych. Tworzy satynową powłokę o wysokiej odporności na zmywanie. Nadaje się do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych.

ZASTOSOWANIE

farba HERQLES FIONA jest farbą dyspersyjną przeznaczoną do malowania podłoży z betonu , tynku cementowego, cementowo-wapiennego, kamienia, gładzi, płyt gipsowo-kartonowych a także tapet. Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegły, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Farba HERQLES FIONA może być używana do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Stosuje się ją do wykonywania powłok ochronnych i dekoracyjnych, wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

farba produkowana na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniacz i środków modyfikujących. Ma bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni. Tworzy gładką, matową powłokę, bez marszczeń i spękań, odporną na ścieranie (przecieranie na sucho). Powłoka z farby HERQLES FIONA jest paro przepuszczalna i odporna na wszelkie rodzaje agresywnych składników zawartych zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym. Farba produkowana jest w kolorze białym oraz kolorach z palety HERQLES i NCS.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

podłoże powinno być suche, nośne, czyste, wolne od kurzu i brudu oraz niezanieczyszczone tłuszczami. Podłoża piaszczące się lub o bardzo dużej chłonności należy zagruntować preparatami wzmacniającymi HERQLES. Ubytki w podłożu należy zaszpachlować. Świeże tynki malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach od zakończenia prac tynkarskich .

PRZYGOTOWANIE FARBY

farba dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie mieszać z innymi produktami. Farbę nie należy rozcieńczać ani zagęszczać ( w zależności od użytego narzędzia do nakładania powłoki dopuszcza się max. rozcieńczenie wodą do 5% obj.). Przed użyciem dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji .

SPOSÓB UŻYCIA

farbę nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskowo równomierną, cienką warstwą. Przy nakładaniu drugiej warstwy odczekać ok. 2 godz. Czas wysychania powłoki zależny jest od temperatury podłoża i otoczenia, wilgotności powietrza oraz rodzaju podłoża. Należy zwrócić uwagę aby druga warstwa nakładana była po całkowitym wyschnięciu pierwszej, nakładanej warstwy. Stosować w temperaturze od +5 do +25 st C. Farbę można zabarwiać na inne kolory stosując pasty pigmentowe wykonane z pigmentów nieorganicznych .

WYDAJNOŚĆ

z 1 litra ok. . 8-14 mkw w zależności od porowatości podłoża, sposobu nakładania farby i rodzaju użytych narzędzi do nakładania. Aby dokładnie określić zużycie zaleca się przeprowadzenie próby na danym podłożu .

NARZĘDZIA

z 1 litra ok. . 8-14 mkw w zależności od porowatości podłoża, sposobu nakładania farby i rodzaju użytych narzędzi do nakładania. Aby dokładnie określić zużycie zaleca się przeprowadzenie próby na danym podłożu .

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

składować i transportować w dodatnich temperaturach. Nie przechowywać i przewozić farby w bezpośrednim nasłonecznieniu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem!!! Okres przydatności farby umieszczonej na opakowaniu .

UWAGA

podczas prac należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami lub połknięciu skonsultować się z lekarzem. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Chronić przed dziećmi. Resztek nie wylewać do kanalizacji. Limit zawartości LZO wg. Dyrektywy 2004/42/WE ( kat.A/a/FW): 75g/l ( 2007 )/30g/l ( 2010 ). Produkt zawiera max. 30g/l. Niniejsze informację stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP .

OPAKOWANIA

  • wiadro 5 litrów, 80 sztuk na palecie
  • wiadro 10 litrów, 44 sztuki na palecie