Produkte

TYNKOGRUNT KONCENTRAT- PODKŁAD NA PODŁOŻA BARDZO CHŁONNE

HERQLES TYNKOGRUNT jest skoncentrowanym środkiem gruntującym pod tynki gipsowe, gipsowo-wapienne. Wyprodukowany na bazie wodnych dyspersji. Produkt wodny, ekologiczny, odporny na podwyższoną zasadowość gruntowanych podłoży. Wyrównuje chłonność, nie zmniejsza paroprzepuszczalności, zapobiega odparzeniom tynków.

 

ZASTOSOWANIE

 
TYNKOGRUNT jest przeznaczony do gruntowania silnie chłonnych powierzchni, zwłaszcza gazobetonowych, przed rozpoczęciem prac tynkarskich lub malarskich. Stosować pod tynki gipsowe ręczne i maszynowe, mineralne ( po konsultacji z dystrybutorem ), pod kleje lub zaprawy gipsowe do mocowania płyt gipsowo kartonowych.
 

WYKONANIE

 
TYNKOGRUNT w zależności od stopnia chłonności podłoża tynkarskiego, rozcieńczyć wodą pitną w stosunku od 1:2 dla podłoży bardzo nasiąkliwych do maksymalnie 1:10 dla podłoży mniej chłonnych. Stopień rozcieńczenia powinien być tym mniejszy, im większa jest nasiąkliwość podłoża.
 

SPOSÓB UŻYCIA

 
TYNKOGRUNT nanosić na podłoża nośne zwarte i stabilne. Podłoże musi być wolne od kurzu, smarów i innych tłuszczy, resztek farb, wykwitów solnych. Jakiekolwiek pleśnie, glony, mchy lub ślady po nich należy dezaktywować preparatami grzybobójczymi i oczyścić mechanicznie. Wszelkie rysy i pęknięcia muszą być naprawione a zaprawy użyte do napraw całkowicie wyschnięte. Przed naniesieniem środek wymieszać i rozcieńczyć w odpowiedniej proporcji odpowiadającej chłonności podłoża. Nanosić na podłoże wałkiem ( tzw. barankiem ), pędzlem lub metodą natrysku. Stosować w temperaturze od + 5 st C do +25 st C. Temperatura ta odnosi się do podłoża, otoczenia jak i samego materiału. Nie stosować na podłoża przemarznięte.
 

NAKŁADANIE TYNKU

 
nakładanie tynków można rozpocząć , gdy zagruntowane podłoże jest ponownie w całości suche najlepiej nie wcześnie jak po 12-24 godz. Należy zwrócić uwagę, aby w okresie twardnienia i wiązania środka gruntującego TYNKOGRUNT nie doszło do zapylenia zagruntowanych ścian.
 

ZUŻYCIE

 
ok.100 g / m kw w stanie nierozcieńczonym ( np. przy rozcieńczeniu 1: 3 zużycie wynosi ok. 30g/m kw ).
 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

 
bezpośrednio po pracy umyć w czystej wodzie.
 

PRZECHOWYWANIE

 
w temperaturze od +5 do +25 st C, w miejscach nienasłonecznionych, suchych z dala od źródeł ciepła.
 

OKRES PRZYDATNOŚCI

 
18 miesięcy od daty produkcji.
 

UWAGI

 
nie należy resztek środka wylewać do kanalizacji. Unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami przemyć w obfitej ilości wody pitnej i w razie konieczności skonsultować się z lekarzem. Zaleca się stosowanie okularów, rękawic oraz odzieży ochronnej. Niniejsze informację stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 
OPAKOWANIE
 
  • wiadro 10 KG    44 sztuki na palecie