Produkte

Farba FASADOWA

Kategoria: Farby

Wysokiej jakości farba akrylowa do malowania podloży na zewnatrz. Może być używana do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Do wykonywania powłok ochronnych i dekoracyjnych. Zabezpieczona na skażenia mikrobiologiczne powłoki.

ZASTOSOWANIE

wodorzcieńczalna farba akrylowa do wymalowań zewnętrznych podłoży z betonu, tynku cementowego, cementowo-wapiennego, kamienia. Farba HERQLES FASADOWA służy także do wymalowań wewnętrznych w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest powłoka zabezpieczona przeciwko grzybom, algom np. kuchniach, łazienkach. Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegły,  bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Farba może być używana do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Stosuje się ją do wykonywania powłok ochronnych i dekoracyjnych, przepuszczających parę wodną, odpornych na ścieranie i zmywanie ( przecieranie na sucho i mokro ). Farba produkowana na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniacz i środków modyfikujących. Ma bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni. Tworzy matową powłokę, bez marszczeń i spękań. Powłoka z farby HERQLES FASADOWA jest odporna na wszelkie rodzaje agresywnych składników zawartych zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym. Farba produkowana jest w kolorze białym i w kolorach wg.palety barw HERQLES, NCS.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

podłoże powinno być suche , nośne , czyste , wolne od kurzu i brudu oraz niezanieczyszczone tłuszczami. Podłoża piaszczące się lub o bardzo dużej chłonności należy zagruntować preparatami wzmacniającymi HERQLES. Ubytki w podłożu należy zaszpachlować. Świeże tynki malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach od zakończenia prac tynkarskich.

PRZYGOTOWANIE FARBY

farba dostarczana jest w postaci gotowej do użycia . Nie mieszać z innymi produktami . Farbę nie należy rozcieńczać ani zagęszczać ( w zależności od użytego narzędzia do nakładania powłoki dopuszcza się max. rozcieńczenie wodą do 5% obj.) . Przed użyciem dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

farbę nanosić pędzlem, wałkiem lub natrysku hydrodynamicznego równomierną, cienką warstwą. Przy nakładaniu drugiej warstwy odczekać min. 3 godz.( dla temperatury +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% ). Czas wysychania powłoki zależny jest od temperatury podłoża i otoczenia, wilgotności powietrza oraz rodzaju podłoża. Należy zwrócić uwagę aby druga warstwa nakładana była po całkowitym wyschnięciu pierwszej, nakładanej warstwy. Stosować w temperaturze od +5 do +25°C. Temperatura ta odnosi się zarówno do podłoża jak i otoczenia.

WYDAJNOŚĆ

z 1 litra ok. 8-12 m w zależności od porowatości podłoża, sposobu nakładania farby i rodzaju użytych narzędzi. Aby dokładnie określić zużycie zaleca się przeprowadzenie próby na danym podłożu.

NARZĘDZIA

bezpośrednio po pracy umyć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

składować i transportować w dodatnich temperaturach. Nie przechowywać i przewozić farby w bezpośrednim nasłonecznieniu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem!!!. Okres przydatności farby umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

podczas prac należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami lub połknięciu skonsultować się z lekarzem. Pokaż opakowanie lub etykietę. S2 Chronić przed dziećmi. Resztek nie wylewać do kanalizacji. Limit zawartości LZO wg. Dyrektywy 2004/42/WE ( kat.A/a/FW): 75g/l ( 2007 )/30g/l ( 2010 ). Produkt zawiera max. 28g/l. Niniejsze informację stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 
OPAKOWANIA
 
  • wiadra   5 litrów,    80 sztuk  na palecie
  • wiadra 10 litrów,    44 sztuki na palecie

 

karta techniczna. pdf