Produkte

Her-Plast - podkład pod tynki cienkowarstwowe

Podkładowa masa tynkarska HERQLES Her-Plast jest gotową masą do gruntowania i wzmacniania oraz zwiększania przyczepności podłoży . HERQLES Her-Plast wykonany jest z mieszaniny wodnej dyspersji tworzyw sztucznych z wypełniaczami mineralnymi , jest produktem ekologicznym , nie zawiera plastyfikatorów .

ZASTOSOWANIE

podkładowa masa tynkarska Her-Plast służy do przygotowania podłoża przed położeniem tynków mineralnych , tynków akrylowych i mozaikowych. Jest uniwersalnym środkiem gruntującym na wszystkie rodzaje chłonnych podłoży budowlanych , wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń . Szczególnie zalecana jest do stosowania na powierzchniach mineralnych takich jak tynk cementowy , cementowo-wapienny , na płytach gipsowo-kartonowych , podłożach o niskiej chłonności np. elementy z betonu konstrukcyjnego , płyty OSB .

WŁAŚCIWOŚCI

gotowa do użycia masa podkładowa  koloru białego lub zabarwionego na inny kolor, pod tynki mineralne , akrylowe i tynki mozaikowe , wyprodukowana na bazie dyspersji akrylowej i mieszanek wypełniaczy mineralnych. Stosowanie masy tynkarskiej  zapobiega przedostawaniu się do tynku zewnętrznego zanieczyszczeń z zapraw klejowych podkładowych. Chroni podłoże, zwiększa przyczepność oraz redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku szlachetnego, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża. Masa podkładowa Her-Plast wzmacnia powierzchnię podłoża , zmniejsza nasiąkliwość oraz reguluje chłonność podłożą . Po wyschnięciu tworzy szorstką powierzchnię ułatwiającą nakładanie tynków .

SPOSÓB UŻYCIA

masę podkładową  nanosić na podłoża chłonne , nośne , suche , zwarte , niezmrożone, wolne od smarów , farb , olejów , wosku , odpylone , odtłuszczone . Podłoże musi być wolne od pleśni , wykwitów , solnych , glonów , mchu . Podłoża silnie nasiąkliwe lub piaszczące przed nałożeniem podkładu należy zagruntować głęboko penetrującym środkiem gruntującym HERQLES Tiefgrund. Przed nałożeniem wiadro dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji .Podczas nakładania masy podkładowej temperatura podłoża , otoczenia jak i samego produktu powinna być wyższa od +5 st C oraz nie przekraczać temperatury +25 st C . Środek nanosić pacą , wałkiem , pędzlem lub natryskowo równomiernie na całą powierzchnię .

UWAGA

Świeżo wykonane powłoki należy chronić przed mrozem , nadmierną wilgocią i opadami atmosferycznymi a także przed zbyt szybkim wysychaniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych stosując np. siatki osłonowe .Podkład nie nadaje się do stosowania na świeżych tynkach wapiennych ,wapienno-cementowych wcześniej niż po 4 tygodniach od zakończenia prac tynkarskich . Nie stosować na powłokach lakierowanych , olejowanych , na farbach klejowych i tworzywach sztucznych . Warstwę tynku lub farby powinno nałożyć się nie później jak 4 miesiące od nałożenia masy podkładowej na podłoże.

Masa podkładowa HERQLES Her-Plast dostarczana jest w postaci gotowej. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy dokładnie przemieszać w celu wyrównania konsystencji . Nanosić równomiernie na całą powierzchnię . Wyprawę tynkarską można nanosić po ok. 6 – 24 godz. , gdy masa podkładowa jest zupełnie sucha i odporna na zmywanie .

ZUŻYCIE

średnio ok. 0,30 kg na 1 mkw

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

bezpośrednio po zakończeniu pracy umyć w czystej wodzie . Zaschnięte resztki środka usunąć mechanicznie lub środkiem do usuwania farb dyspersyjnych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

przechowywać i przewozić w wiadrach szczelnie zamkniętych ,  w temperaturze od +5 do +25 st C w miejscach nienasłonecznionych , suchych z dala od źródeł ciepła . Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem!!! . Okres przydatności masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji  umieszczonej na opakowaniu .

UWAGI

nie należy resztek środka wylewać do kanalizacji . Unikać kontaktu ze skórą oraz chronić w czasie pracy oczy . W przypadku kontaktu środka z oczami przemyć w obfitej ilości wody pitnej i w razie konieczności skonsultować się z lekarzem . Zaleca się stosowanie okularów , rękawic oraz odzieży ochronnej . Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Chronić przed dziećmi .

Opakowania

  • 15 kg, 44 sztuki na palecie
  • 7,5 kg, 80 sztuk na palecie