Produkte

Emulsja gruntująca J-23

Emulsja gruntująca HERQLES  J-23  przeznaczona jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych,  nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży,

ZASTOSOWANIE

emulsja gruntująca HERQLES  J-23  przeznaczona jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-
kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja gruntująca HERQLES J-23  jest doskonałym produktem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych, kamiennych, tynku, posadzki, gładzi szpachlowej, tapet, itp. Emulsja gruntująca  HERQLES J-23    nadaje się także do gruntowania płyt paździerzowych  i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin ceramicznych. Może służyć również do wykonania
powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Emulsja gruntująca HERQLES J-23   można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz  budynków.

WŁAŚCIWOŚCI

emulsja gruntująca HERQLES J-23  produkowana jest na bazie najwyższej jakości wodnej
dyspersji.  Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja gruntująca reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega
odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. Gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek,  wylewek itp. Dzięki temu poprawia warunki wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów
technicznych, w tym przyczepności. Zastosowana do gruntowania podłoża przed położeniem tapet ułatwia ich późniejsze  odrywanie. Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza parę wodną. Można ją używać w pomieszczeniach bez okien,  jest  produktem nie palnym .

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów,
tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne,  nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji gruntującej  usunąć.

PRZYGOTOWANIE

emulsja gruntująca HERQLES J-23  produkowana jest jako zawiesina gotowa do bezpośredniego użycia.  Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać,  dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji max. 1:1  w zależności od chłonności podłoża.

SPOSÓB UŻYCIA

emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci  nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę, w temperaturze od +5 st C do +25 st C.
Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego gruntowania można rozcieńczyć produkt czystą wodą w proporcji  1:1.  Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni  należy
rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy.

ZUŻYCIE

średnio zużywa się 0,05-0,2 kg  emulsji gruntującej na 1 m2. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności i porowatości  podłoża.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

składować i transportować  w dodatnich temperaturach . Nie przechowywać i przewozić produktu w bezpośrednim nasłonecznieniu . Przechowywać z dala
od źródeł ciepła . Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem!!! . Okres przydatności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji  umieszczonej na opakowaniu .

UWAGA

podczas prac należy chronić oczy i skórę . Przy bezpośrednim kontakcie z oczami  skonsultować się z lekarzem . Chronić przed dziećmi . Resztek nie wylewać do kanalizacji . Niniejsze informację stanowią
podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki BHP.
 

Opakowania

  • 5 litrów, 120 sztuk na palecie
  • 10 litrów, 60 sztuk na palecie