Produkte

EMULSJA GRUNT MEISTER

Emulsja gruntująca HERQLES GRUNT MEISTER  przeznaczona jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży.
Produkt zgodny z Polską Normą Produkt  PN-C-81906:2003

ZASTOSOWANIE

emulsja gruntująca HERQLES  przeznaczona jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo - kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł,  bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych.  Emulsja gruntująca HERQLES jest doskonałym produktem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych, kamiennych, tynku, posadzki, gładzi szpachlowej, tapet, itp. Emulsja gruntująca HERQLES nadaje się także do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin ceramicznych. Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie.  Podłoża gipsowe przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby lub używając rozcieńczonej farby. Emulsja gruntująca  HERQLES można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz
budynków.

WŁAŚCIWOŚCI

emulsja gruntująca HERQLES produkowana jest na bazie najwyższej jakości wodnej  dyspersji akrylowej.  Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja gruntująca reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek,  wylewek itp. Dzięki temu poprawia warunki wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. Zastosowana do gruntowania podłoża przed położeniem tapet ułatwia ich późniejsze  odrywanie. Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza parę wodną. Można ją używać w pomieszczeniach bez okien, jest produktem nie palnym .

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów,  tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji gruntującej  usunąć.

PRZYGOTOWANIE

emulsja gruntująca HERQLES  produkowana jest jako zawiesina gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji od 1:1
do 1: 2 w zależności od chłonności podłoża.

SPOSÓB UŻYCIA

emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci  nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę, w temperaturze od +5 st C do +25 st C.
Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego gruntowania można rozcieńczyć produkt czystą wodą w proporcji  1:2. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni  należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy.

ZUŻYCIE

średnio zużywa się 0,05-0,2 kg emulsji gruntującej na 1 m2. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności i porowatości  podłoża.

NARZĘDZIA

należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

składować i transportować w dodatnich temperaturach . Nie przechowywać i przewozić produktu w bezpośrednim nasłonecznieniu . Przechowywać z dala  od źródeł ciepła . Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem!!! . Okres przydatności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu .

UWAGA

podczas prac należy chronić oczy i skórę . Przy bezpośrednim kontakcie z oczami  skonsultować się z lekarzem . Chronić przed dziećmi . Resztek nie wylewać do kanalizacji. Niniejsze informację stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki BHP.
 

Opakowania

  • 1 litr; 25 sztuk w kartonie; 600 sztuk na palecie
  • 5 litrów; 120 sztuk na palecie
  • 10 litrów; 60 sztuk na palecie