Produkte

Środek gruntujący TIEFGRUND

Środek gruntujący HERQLES  przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży.
Produkt zgodny z Polską Normą Produkt  PN-C-81906:2003

WŁAŚCIWOŚCI

Środek gruntujący HERQLES  produkowany na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji akrylowej. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Środek gruntujący reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. Dzięki temu poprawia warunki wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. Zastosowana do gruntowania podłoża przed położeniem tapet ułatwia ich późniejsze odrywanie. Po wyschnięciu jest bezbarwny i przepuszcza parę wodną. Można go używać w pomieszczeniach bez okien, jest nie palny.
 

ZASTOSOWANIE

Środek gruntujący HERQLES  przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Środek gruntujący HERQLES  jest doskonałym produktem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych, kamiennych, tynku, posadzki, gładzi szpachlowej, tapet, itp. Środek gruntujący HERQLES nadaje się także do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin ceramicznych. Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby lub używając rozcieńczonej farby. Środek gruntujący HERQLES można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem środka gruntującego  usunąć.
 

PRZYGOTOWANIE

Środek gruntujący HERQLES produkowany jest jako zawiesina gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji od 1:1 do 1-0,5 w zależności od chłonności podłoża.
 

SPOSÓB UŻYCIA

Środek gruntujący najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę, w temperaturze od +5 st C do +25 st C. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego gruntowania można rozcieńczyć produkt czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia.
 

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 0,05-0,2 kg środka gruntującego na 1 m2. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności i porowatości  podłoża. Zaleca się wykonanie próby zużycia.
 

UWAGA

Podczas prac należy chronić oczy i skórę . Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem . Chronić przed dziećmi . Resztek nie wylewać do kanalizacji .
 

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe:

  • 1 l, 25 sztuk w kartonie, 600 sztuk na palecie
  • 5 l, 120 sztuk na palecie
  • 10 l,   60 sztuk na palecie