Produkte

Farba emulsyjna wewnętrzna ET

Kategoria: Farby

Farba HERQLES ET  jest farbą dyspersyjną przeznaczoną do malowania podłoży wewnątrz pomieszczeń.  Może być używana do malowania pierwotnego i renowacyjnego . Stosuje się ją do wykonywania powłok ochronnych i dekoracyjnych.

ZASTOSOWANIE

HERQLES ET  jest farbą dyspersyjną przeznaczoną do malowania podłoży z betonu , tynku cementowego , cementowo-wapiennego , kamienia , gładzi , płyt gipsowo-kartonowych , a także tapet . Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegły , bloczków , pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych . Farba HERQLES ET może być używana do malowania pierwotnego i renowacyjnego . Stosuje się ją do wykonywania powłok ochronnych i dekoracyjnych , wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

farba produkowana na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków modyfikujących. Ma bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni. Tworzy gładką, matową powłokę, bez zmarszczeń i spękań, odporną na ścieranie (przecieranie na sucho) . Powłoka z farby HERQLES ET jest paroprzepuszczalna i odporna na wszelkie rodzaje agresywnych składników zawartych zarówno w podłożu, jak i w środowisku naturalnym. Farba produkowana jest w kolorze białym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

podłoże powinno być suche , nośne , czyste , wolne od kurzu i brudu oraz  niezanieczyszczone tłuszczami. Podłoża piaszczące się lub o bardzo dużej chłonności należy zagruntować preparatami wzmacniającymi. Ubytki w podłożu należy zaszpachlować. Świeże tynki malować nie wcześniej niż po 4 tygodniach od zakończenia prac tynkarskich.

PRZYGOTOWANIE FARBY

HERQLES ET farba dostarczana jest w postaci gotowej do użycia . Nie mieszać z innymi produktami . Farbę nie należy rozcieńczać ani zagęszczać . Przed użyciem dokładnie wymieszać mieszarką z mieszadłem koszykowym w celu wyrównania konsystencji .

SPOSÓB UŻYCIA

farbę nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskowo równomierną , cienką warstwą . Przy nakładaniu drugiej warstwy odczekać ok. 2 godz. i najlepiej stosować technikę „na krzyż” ( jedna warstwa jeden kierunek malowania ) . Czas wysychania powłoki zależny jest od temperatury podłoża i otoczenia , wilgotności powietrza oraz rodzaju podłoża . Należy zwrócić uwagę aby druga warstwa nakładana była po całkowitym wyschnięciu pierwszej , nakładanej warstwy . Stosować w temperaturze od +5 do +25 st C . Farbę można zabarwiać na inne kolory stosując pasty pigmentowe wykonane z pigmentów nieorganicznych .

WYDAJNOŚĆ

z 1 litra ok. . 6-8 mkw w zależności od porowatości
podłoża , sposobu nakładania farby i rodzaju użytych narzędzi do nakładania. Aby dokładnie określić zużycie zaleca się przeprowadzenie próby na danym podłożu.

NARZĘDZIA

bezpośrednio po pracy umyć wodą.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

składować i transportować w dodatnich temperaturach. Nie przechowywać i przewozić farby w bezpośrednim nasłonecznieniu . Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem!!! . Okres przydatności farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

podczas prac należy chronić oczy i skórę . Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Resztek nie wylewać do kanalizacji . Niniejsze informację stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

opakowania

  •  3 litry, 144 sztuki na palecie
  •   5 litrów, 80 sztuk na palecie
  • 10 litrów, 44 sztuki na palecie