Produkte

Tynk mozaikowy

Kategoria: Tynki ozdobne

HERQLES tynk mozaikowy służy do ręcznego wykonania cienkowarstwowych powierzchni dekoracyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku . Tynk charakteryzuje się wysoką trwałością , odpornością na zmywanie , czyszczenie i ścieranie.
Produkt zgodny Polską Normą PN-EN 15824:2010

Zastosowanie

HERQLES tynk mozaikowy służy do ręcznego wykonania cienkowarstwowych powierzchni dekoracyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku . Tynk charakteryzuje się wysoką trwałością , odpornością na zmywanie , czyszczenie i ścieranie .Dzięki wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne jest szczególnie polecany do wykonania cokołów , „lamperii” na klatkach schodowych, w ciągach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, pilastrów, gzymsów itp. Bogata kolorystyka pozwala na dużą swobodę przy projektowaniu wielobarwnych kompozycji . Stosowany do wykończenia powierzchni dekoracyjnych i detali  architektonicznych na równych i odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych , takich jak : beton , tynki cementowo-wapienne, cementowe , płyty gipsowo-kartonowe , drewnopochodne , oraz w zbrojonych systemach dociepleń .

Właściwości

tynk mozaikowy HERQLES wykonany jest ze starannie dobranych kruszyw kwarcowych i żywicy akrylowej . Jest produktem łatwym w użyciu . Duża zawartość żywicy akrylowej gwarantuje dużą odporność na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne , tworząc po wyschnięciu  elastyczną powłokę , przepuszczającą parę wodną .

Uwaga

po nałożeniu warstwy tynku mozaikowego ma on kolor mleczno-biały. Właściwy odcień uzyskuje się po całkowitym wyschnięciu powłoki. Duża wilgotność i niska temperatura powoduje wydłużenie czasu uzyskania  właściwego filmu żywicy akrylowej. Nie zaleca się stosowania tynku mozaikowego na płaszczyznach poziomych lub posiadających niewielki spadek , narażonych na długotrwałe oddziaływanie wody lub wilgoci . Stałe lub długotrwałe oddziaływanie wody może spowodować „zmlecznienie” powłoki tynku , które zniknie po wyschnięciu.

Przygotowanie podłoża

nanosić na podłoża nośne , suche , zwarte , niezmrożone , wolne od  smarów , farb , olejów , wosku , odpylone, odtłuszczone . Podłoże musi być wolne od pleśni , wykwitów , solnych , glonów , mchu . Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć . Po ich usunięciu zagruntować podłoże środkiem gruntującym HERQLES. Powstałe ubytki oraz inne nierówności podłoża należy wypełnić odpowiednią zaprawą tynkarską lub zaprawą szpachlową . Przed tynkowaniem należy nanieść bez względu na rodzaj podłoża podkład do tynków cienkowarstwowych HERQLES HER_PLAST w odpowiednim kolorze i odczekać do jego całkowitego wyschnięcia.

Przygotowanie masy

tynk mozaikowy dostarczany jest w formie gotowej masy do użycia. Przed nakładaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszadłem koszykowym , wolnoobrotowym do momentu uzyskania masy o jednakowej konsystencji . Dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość napowietrzenia masy. W okresie letnim dopuszcza się rozcieńczenie niewielką ilością wody (max.1%). Nie należy mieszać tynku z innymi produktami.

Sposób użycia

na odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże należy nałożyć cienką , równomierną warstwę tynku używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej . Następnie krótką pacą ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie równocześnie wygładzając stale w tym samym kierunku. Brak jednolitej faktury tynku , wynikającej z nierównomiernego wygładzania może spowodować powstanie różnic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni.

UWAGA !

W czasie nakładania i wysychania tynku należy chronić powierzchnie tynkowaną przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych , wiatru i deszczu . Aby zapobiec osiadaniu pyłów i kurzy należy w czasie jej schnięcia odpowiednio ją zabezpieczyć . Dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego tynkowania . Tynk nakładać metodą „mokre na mokre” nie dopuszczając
do zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej . Podczas nakładanie i wysychania tynku temperatura podłoża , masy tynkowej oraz otoczenia nie może być niższa od +5°C oraz wyższa od +25°C. Na świeżo wykonanych podłożach mineralnych takich jak tynk cementowo-wapienny, cementowy lub beton należy rozpocząć nakładanie podkładu i tynku nie wcześniej niż po 3-4 tygodniach.

Zużycie

w zależności od grubości nanoszonej warstwy oraz rodzaju i porowatości podłoża , średnie zużycie wynosi od 3-4 kg na 1 mkw.

Czyszczenie narzędzi

bezpośrednio po zakończeniu pracy umyć w czystej wodzie . Zaschnięte resztki tynku usunąć mechanicznie lub środkiem do usuwania farb dyspersyjnych. Uwagi : nie należy resztek środka wylewać do kanalizacji . Unikać kontaktu ze skórą oraz chronić w czasie pracy oczy . W przypadku kontaktu środka z oczami przemyć w obfitej ilości wody pitnej i w razie konieczności skonsultować się z lekarzem . Zaleca się stosowanie okularów , rękawic oraz odzieży ochronnej.

Przechowywanie i transport

przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz z dala od źródeł ciepła . Okres przydatności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu . Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci . UWAGA ! w celu uniknięcia różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków mozaikowych , należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji. Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP .

Opakowania

  • 25 kg; 44 sztuki na palecie