Produkte

Tynk strukturalny

Kategoria: Tynki ozdobne

HERQLES TYNK STRUKTURALNY to gotowa masa , przeznaczony do ręcznego wykonywania dekoracyjnych wypraw cienkowarstwowych na zewnątrz i wewnątrz. Produkt zabezpieczony powłokowo na skażenia mikrobiologiczne
Produkt zgodny Polską Normą PN-EN 15824:2010

HERQLES TYNK STRUKTURALNY to gotowa masa , przeznaczony do ręcznego wykonywania dekoracyjnych wypraw cienkowarstwowych na zewnątrz i wewnątrz. Do stosowania na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych, płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych oraz tynkach gipsowych. Zalecany do stosowania jako wyprawa elewacyjna w bezspoinowych systemach ocieplenia ścian zewnętrznych budynków , z wykorzystaniem płyt styropianowych . HERQLES tynk strukturalny jest  starannie dobraną mieszaniną wodnych dyspersji akrylowych, kruszyw marmurowych, wypełniaczy mineralnych.
Charakteryzuje się takimi właściwościami jak np. wodoodporność ,  paro-przepuszczalność , odporność na zmienne warunki atmosferyczne , odporność na skażenia mikrobiologiczne , długi czas otwarty obróbki , trwałość kolorów , dobra przyczepność . Charakteryzują się także dużą odpornością na różnego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i szorowanie . Są dostarczane jako gotowy do użycia tynk w konsystencji pasty zabezpieczonej powłokowo na skażenia mikrobiologiczne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

podłoże musi być nośne, stabilne , równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania porostu glonów lub grzybów należy zastosować preparat do usuwania skażeń dostępny w handlu . Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku. Resztki farby olejnej i emulsyjnej trzeba usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne , ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować zaprawą klejąco-szpachlową lub inną zaprawą tynkarską . Przy mniejszych nierównościach można od razu wyrównać i wygładzić podłoże zaprawą klejącą . Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych lub szpachlowych należy zagruntować preparatem HERQLES TIEFGRUNT . W przypadku nakładania akrylowej masy tynkarskiej na nowo wykonanych podłożach mineralnych (tj.: beton, tynk cementowy  i cementowo- wapienny), należy zachować min. 4-tygodniowy okres sezonowania . Przed nałożeniem tynku, niezależnie od podłoża, należy wykonać techniką malarską podkład z tynku podkładowego HERQLES HER-PLAST . Masę tynkarską można nakładać na zagruntowaną powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej , co w normalnych warunkach następuje po ok. 2-3 dniach. Gruntowanie:  przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować masą HERQLES HER-PLAST. Okres schnięcia zastosowanej na podłożu masy podkładowej w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże podkładu można przystąpić do nakładania masy. W celu ograniczenia możliwości przebijania koloru podłoża przez fakturę wyprawy tynkarskiej (szczególnie przy zastosowaniu tynku o fakturze drapanej lub mieszanej), zaleca się zastosowanie masy podkładowej zabarwionej pod kolor tynku.

PRZYGOTOWANIE MASY

tynki strukturalne HERQLES dostarczane są jako gotowa do użycia masa. Nie wolno łączyć ich z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy. Nakładanie : tynk strukturalny HERQLES należy nakładać na przygotowane, zagruntowane podłoże w postaci cienkiej warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę tynku, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi (faktura pełna i mieszana „baranek” ) lub ruchami podłużnymi w kierunku pionowym lub poziomym (faktura drapana „kornik” ) . Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury i wilgotności otoczenia oraz konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas schnięcia nałożonej na podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin. Całkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej następuje po ok. 48 godzinach.

Uwaga

Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania, nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi, oraz nasłonecznieniem aż do całkowitego utwardzenia. Pomieszczenia zamknięte po otynkowaniu należy wietrzyć, aż do zaniku specyficznego zapachu. Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji. Czyszczenie narzędzi : bezpośrednio po zakończeniu pracy umyć w czystej wodzie . Zaschnięte resztki masy usunąć mechanicznie lub środkiem do usuwania farb dyspersyjnych. Uwagi : nie należy resztek wylewać do kanalizacji . Unikać kontaktu ze skórą oraz chronić w czasie pracy oczy . W przypadku kontaktu środka z oczami przemyć w obfitej ilości wody pitnej i w razie konieczności skonsultować się z lekarzem . Zaleca się stosowanie okularów , rękawic oraz odzieży ochronnej. Przechowywanie i transport przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. +5 do +25 st C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz z dala od źródeł ciepła . Okres przydatności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu . Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci . Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Wydajność

 

  KORNIK BARANEK
1,5 mm 1,6-2,2 kg 2,5-3,2 kg
2,0 mm 2,3-2,7 kg 3,2-3,7 kg
2,5 mm 2,8-3,2 kg 3,8-4,2 kg
3,0 mm 3,2-3,8 kg 4,2-5,0 kg

 

Opakowania

  • 25 kg; 24 sztuki na palecie