Produkte

BE KONTAKT- PODKLAD NA PODŁOŻA NIECHŁONNE

HERQLES Be Kontakt jest środkiem przeznaczonym do gruntowania podłoży mineralnych ścisłych , niechłonnych takich jak np. elementy betonowe i żelbetowe prefabrykowane , elementy żelbetowe i betonowe gładko odeskowane wykonane bezpośrednio na budowie , które ze względu na szczelność i małą chłonność nie mogą być bezpośrednio tynkowane . BeTon Kontakt wykonany jest z mieszaniny wodnej dyspersji tworzyw sztucznych z wypełniaczami mineralnymi , jest produktem ekologicznym , nie zawiera plastyfikatorów .

Zastosowanie

HERQLES Be Kontakt służy do przygotowania podłoży mineralnych niechłonnych lub bardzo słabo chłonnych przed nałożeniem tynku . Ze względu na małą przyczepność takich podłoży i ich niską chłonność , Be Kontakt spełnia rolę pomocniczą w stworzeniu odpowiedniego „środowiska” dla nanoszonych warstw tynku na trudne podłoża betonowe .
Zaleca się zastosowanie Be Kontakt przed naniesieniem farb na podłoża mineralne niechłonne lub słabo chłonne lub przed nałożeniem tynków ozdobnych na płyty gipsowo-kartonowe , tynki gipsowe lub gipsowo-wapienne.
 

Wykonanie

przed użyciem wymieszać dokładnie zawartość opakowania . Środka nie wolno rozrzedzać wodą , ani mieszać z innymi materiałami . Dopuszczone jest rozcieńczenie Be Kontakt niewielką ilością wody w przypadku nanoszenia metodą natryskową . Należy pamiętać o częstym mieszaniu środka , aby zapobiec osiadaniu wypełniacza mineralnego na dnie opakowania .
 

Sposób użycia

Be Kontakt nanosić na podłoża nośne , suche , zwarte , niezmrożone , wolne od smarów , farb , olejów , wosku , odpylone , odtłuszczone . Podłoże musi być wolne od pleśni , wykwitów , solnych , glonów , mchu . Podczas nakładania Be Kontaktu temperatura podłoża , otoczenia jak i samego produktu powinna być wyższa od +5 st C oraz nie przekraczać temperatury +25 st C . Środek nanosić wałkiem , pędzlem lub natryskowo równomiernie na całą powierzchnię przeznaczoną do tynkowania .

UWAGA !

Świeżo wykonane powłoki należy chronić przed mrozem , nadmierną wilgocią i opadami atmosferycznymi a także przed zbyt szybkim wysychaniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych .
 

Nakładanie tynku

tynk nanosić po całkowitym wyschnięciu powierzchni pokrytej BeTon Kontaktem . Schnięcie naniesionej powłoki jest uzależnione od temperatury podłoża i otoczenia oraz  wilgotności powietrza . Czas ten może wynosić do 24 godzin . Aby zapobiec osiadaniu pyłów i kurzy na przygotowanej do tynkowania powierzchni , należy w czasie jej schnięcia odpowiednio ją zabezpieczyć .

Czyszczenie narzędzi

bezpośrednio po zakończeniu pracy umyć w czystej wodzie . Zaschnięte resztki środka usunąć mechanicznie lub środkiem do usuwania farb dyspersyjnych.

Uwagi

nie należy resztek środka wylewać do kanalizacji . Unikać kontaktu ze skórą oraz chronić w czasie pracy oczy . W przypadku kontaktu środka z oczami przemyć w obfitej ilości wody pitnej i w razie konieczności skonsultować się z lekarzem . Zaleca się stosowanie okularów , rękawic oraz odzieży ochronnej . Chronić przed dziećmi .

Zużycie

ok. 250 – 350g /m kw w zależności od podłoża .

Przechowywanie

w temperaturze od +5 do +25 st C w miejscach nienasłonecznionych , suchych z dala od źródeł ciepła .

Okres ważności

12 miesięcy od daty produkcji .

Opakowania

  • 15 kg; 44 sztuki na palecie
  • 5 kg; 80 sztuk na palecie